Per què aconsellem anar als exàmens oficials

  • Aporten incentiu i motivació, especialment necessaris en l’etapa dels alumnes adolescent, també a l’hora d’assistir a classe i de fer els deures que els professors els demanen.
  • La preparació de l’examen obliga a practicar l’idioma.
  • Estudiant per a superar els exàmens de nivell més baix, motiva a l’alumne a preparar-se millor per afrontar els exàmens de nivell més alt.
  • Els certificats de l’Escola Oficial d’Idiomes són reconeguts oficialment.
  • Els exàmens de la Universitat de Cambridge són acceptats per més de 15.000 universitats, empreses i governs de tot el món.
  • Els alumnes adults haurien de considerar la possibilitat de presentar-se a l’examen del First Certificate, és el nivell mínim d’anglès que es demana per accedir a molts llocs de feina.
  • T’ajudarem a superar els exàmens i podràs a accedir a l’educació superior, millorar les teves oportunitats laborals i augmentar les opcions al teu abast tant d’estudi com de treball.
  • Els certificats i els diplomes obtinguts, són l’únic indicador real del nivell d’anglès d’una persona.
  • Els objectius són necessaris per a qualsevol alumne.
  • Els exàmens per a nens Young Learners, aconsegueixen que els nens millorin el seu anglès pas a pas, adquireixin confiança quan parlen anglès, desenvolupin les destreses lingüístiques i motiven als nens premiant els seus progressos.

Coneixes els diferents exàmens de la Universitat de Cambridge?

ADULTS

KET  –  Key English Test  –  Correspon al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència
PET  –  Preliminary English Test  –  Correspon al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència
FCE  –  First Certificate in English  –  Correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència
CAE  –  Certificate in Advanced English  –  Correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència
CPE  –  Certificate of Proficiency English  –  Correspon al nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència

NENS I JOVES EN EDAT ESCOLAR

KET for Schools  –  Key English Test  –  Correspon al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència
PET for Schools  –  Preliminary English Test  –  Correspon al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència
FCE for Schools  –  First Certificate in English  –   Correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència
Young Learners  –  YLE    Starters, Movers i Flyers  –   Exàmens motivadors i divertits, dirigits a nens que fan d’educació primària

Som un centre de preparació d’exàmens de la Universitat de Cambridge

L'acadèmia Sarroca de Móra d'Ebre és un centre de preparació d'exàmens de la Universitat de Cambridge