Oferim descomptes especials a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les famílies a partir del tercer fill matriculat.

L’import de la matrícula es lliurarà en el moment de la inscripció i tindrà validesa durant tot el curs acadèmic.

S’hi afegirà, si és el cas, l’import dels llibres, que varia depenent del nivell i del curs.

El pagament de les quotes pot ser mensual o trimestral, en efectiu o mitjançant domiciliació bancària, i es lliurarà per endavant de l’1 al 10 del període (mensual o trimestral). A partir d’aquesta data s’hi aplicarà un recàrrec del 5%.

Per a aquells que ho desitgin hi ha prevista una quota anual, amb un descompte del 5%, que s’ha d’abonar en el moment de formalitzar la matricula.

Quan els pagaments es facin mitjançant quotes periòdiques, s’ha de tenir en compte que el càlcul de la quota ha estat efectuat, com es fa en tots els centres privats, comptant amb un grup d’alumnes suficients.

En cas de variacions en el nombre d’alumnes per circumstàncies alienes, l’Acadèmia Sarroca es reserva el dret de modificar l’import de les quotes, avisant amb un mes d’antelació.

Els alumnes que sol·licitin classes particulars, hauran d’avisar al professor amb suficient antelació en cas que no pugui assistir, si no ho fa, li cobrarem una hora del preu estipulat.

Concertar unes classes vol dir contractar els serveis d’un professor, que es compromet a reservar un horari determinat a l’alumne i a no acceptar altres ofertes de treball en aquest horari. Per tant, preguem a l’alumne, i en el cas dels menors, als pares, que es considerin igualment de compromesos.

Calendari academic

Seguim les dates i períodes lectius del curs acadèmic establert a les escoles públiques, de mitjans de setembre al 24 de juny, respectant els períodes de Nadal i Pasqua.

Matricula i Quotes de l'Acadèmia Sarroca de Móra d'Ebre